Oppvaskmaskinens dør lukkes ikke eller låses - Hvordan fikser jeg det?

Oppvaskmaskinens dør lukkes ikke! Her er de viktigste grunnene til at oppvaskmaskinens dør ikke låses eller lukkes. De fem delene som er oppført, er delene som må inspiseres for å se om de er skadet. Hvis deler til oppvaskmaskindøren er bøyd, ødelagt eller defekt, vil ikke oppvaskmaskinens dør lukkes, lukkes eller låses ordentlig. Delene nedenfor er delene som de fleste oppvaskmaskiner har for å hjelpe til med å lukke døren ordentlig.

Døren til oppvaskmaskinen lukkes ikke eller låses - Slik løser du problemet Oppvaskmaskinens dør lukkes ikke eller låses - Hvordan fikser jeg det?

TIPS 1: Før du sjekker deler på oppvaskmaskinens dør, må du sjekke til vær sikker på at oppvasken på stativene ikke stikker ut forbi fronten på oppvaskmaskinstativet . Hvis det er ting som stikker ut, lukkes ikke oppvaskmaskinens dør. Ordne gjenstander i oppvaskmaskinen slik at de ikke blokkerer døren for å lukkes.TIPS 2: En annen enkel løsning kan være at oppvaskmaskinens dør treffer installasjonsskapet eller skruene som holder den på plass . Kontroller at døren ikke treffer skapet eller skruene under benken. Mange ganger kan en skrue løsne og komme i veien for oppvaskmaskinens dør. Hvis dette skjer, kan ikke oppvaskmaskinens dør lukkes. Bare stram skruen på plass og test for å være sikker på at oppvaskmaskinens dør lukkes ordentlig.

Hvilke deler på oppvaskmaskin kan føre til at døren IKKE lukkes eller låses ordentlig?

1 -Dørlås til oppvaskmaskin
Dørlåsen til oppvaskmaskinen har to formål. Låsspaken trekker døren stramt og holder den lukket slik at det ikke lekker vann. Låsesperren skyver også inn sikkerhetsbryteren slik at oppvaskmaskinen vet at døren er lukket. Hvis låsen til oppvaskmaskinen ikke er justert, plasser den på nytt og prøv å lukke døren. Låsen kan ha et elektrisk problem eller et mekanisk problem. Feilsøk låsen for å være sikker. Hvis sperren er ødelagt eller defekt, må du bytte den ut med en ny sperre.

Dørlås til oppvaskmaskin Dørlås til oppvaskmaskin

to -Dørhengsel til oppvaskmaskin
Oppvaskmaskinens dør hengsler på bunnen av oppvaskmaskinens ramme. Den holder oppvaskmaskinens dør på, og svingingen gjør at oppvaskmaskinens dør kan åpnes og lukkes. Hvis hengslene til oppvaskmaskinens dører er bøyde eller løse, kan ikke døren lukkes ordentlig. Bytt ut oppvaskmaskinens dørhengsler hvis du synes de er bøyd eller skadet.

Dørhengsel til oppvaskmaskin Dørhengsel til oppvaskmaskin

3 -Oppvaskmaskin Dørstreikeplate
Oppvaskmaskinens slagplate er plassert på oppvaskmaskinens ramme. Dette er den delen som låsen til oppvaskmaskinens dørlås hekter inn når døren er lukket. Kontroller at slåplaten er riktig justert. Hvis oppvaskmaskinens dørlås ikke er på linje, kan den ikke kobles til den, og døren lukkes ikke. Hvis dørplaten er sprukket eller ødelagt, må du bytte den ut med en ny.

Oppvaskmaskin Dørstreikeplate Oppvaskmaskin Dørstreikeplate

4 -Dørpakning til oppvaskmaskin (tetning)
Oppvaskmaskinens dørpakning er gummifittingen som går rundt døren til oppvaskmaskinen. Denne tetningen eller pakningen er på oppvaskmaskinens dør, slik at oppvaskmaskinen ikke lekker vann når den går. Hvis pakningen er revet, slitt, ikke justert eller innrykket, bør den skiftes ut, da pakningen kan gjøre det slik at oppvaskmaskinens dør ikke lukkes ordentlig.

Dørpakning til oppvaskmaskin (tetning) Dørpakning til oppvaskmaskin (tetning)

5 -Oppvaskmaskinens dørfjær
Oppvaskmaskinens dørfjærer brukes til å hjelpe oppvaskmaskinens dør til å lukkes. Hvis en oppvaskmaskinens fjær faller av eller er skadet, kan det hende at døren ikke lukkes. Kontroller at oppvaskmaskinens dørfjærer er sikre, ikke skadet og fungerer som de skal. En fjær på oppvaskmaskinens dør kan ha løsnet. Hvis oppvaskmaskinens fjær har løsnet, må du sette den på plass igjen. Hvis oppvaskmaskinens dørfjær er ødelagt, må du bytte den ut med en ny oppvaskmaskin.

Oppvaskmaskinens dørfjær Oppvaskmaskinens dørfjær

MERK: Det finnes mange typer oppvaskmaskiner med forskjellige typer dørdesign. Noen oppvaskmaskindører bruker fjærer, remskiver, strammeledninger, låser, låser, kabler, lenker og andre deler for å hjelpe oppvaskmaskinens dør til å lukkes eller låses. (Hvis oppvaskmaskinen din har noen av disse delene, må du sørge for å inspisere dem for skader og bytte ut om nødvendig.)

Oppvaskmaskiner som har dørdelene ovenfor inkluderer GE, Whirlpool, LG, Samsung, Bosch, Frigidaire, Electrolux, Amana, Hotpoint, Kitchenaid, Asko og mer.